Senior Interclub 2019/20 (Waikato)
Grades
 
Club:
GroupGrade
Mixed35 & OverPointsDraw
MixedDiv 1 Pool 1PointsDraw
MixedDiv 1 Pool 2PointsDraw
MixedDiv 2PointsDraw
Mixed Premiership - Post XmasPointsDraw
Mixed Championship - Post XmasPointsDraw